Summercourse gemeentelijke herindelingen

Sta je aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling? Of ben je keihard aan het werk om de fusie tot een goed einde te brengen? Dan nodigen we je graag uit voor onze summercourse ‘Gemeentelijke herindelingen’! Tijdens deze summercourse willen we de betrokkenen bij diverse herindelingen met elkaar verbinden om van elkaar en van experts te leren.

We willen graag de gelegenheid bieden om betrokkenen bij gemeentelijke herindelingen, fusies en opsplitsingen te laten kennismaken met elkaar en elkaars uitdagingen en successen te delen. En uiteraard hopen wij dat wij jullie vanuit Twynstra Gudde kunnen helpen met onze kennis en ervaring. We organiseren een programma waarin een breed scala aan onderwerpen aan bod komt, waarbij voldoende ruimte is om met collega’s in gesprek te gaan. Heb je zelf onderwerpen die je wilt inbrengen, laat het ons weten!

Deze summercourse is bedoeld voor leden van de projectorganisatie (projectgroep, werkgroepen, projectbureau), leidinggevenden, (adjunct-)griffiers en BOR-leden van gemeenten die aan het herindelen, opsplitsen of fuseren zijn óf waarbij dit recentelijk gebeurd is. Daarnaast nodigen wij diverse deskundigen op verschillende deelgebieden uit. De summercourse vindt plaats op vrijdag 25 augustus van 9.30 tot 15.00 uur (incl. borrel na afloop) in Amersfoort (Twynstra Gudde, Stationsplein 1). Als er veel aanmeldingen zijn of als er veel geïnteresseerden zijn die op deze datum niet kunnen, organiseren we nog een tweede summercourse. De kosten voor deelname zijn €95,-.

Programma (hoofdlijnen)

9.00 uur Inloop
9.30 uur Opening summercourse
9.45 uur ‘Keynote’ / paneldiscussie
Gericht op:

 • De do’s en dont’s bij herindelingen
 • Vernieuwing in herindeling 
 • Veranderkundig proces: één club bouwen 

10.45 uur Deelsessies ronde I
Thema’s gericht op*:

 • De basics van een gemeentelijke herindeling
 • Het opsplitsen en ontvlechten van een gemeente
 • Financiële aspecten van een gemeentelijke herindeling
 • Personele aspecten van een gemeentelijke herindeling
 • ICT aspecten van een gemeentelijke herindeling
 • Herindelingen en de Omgevingswet
 • Positie van de griffie bij een herindeling
 • Harmonisatie binnen een herindelingsproces (beleid, procedures, werkprocessen)
 • Vrije keuze: Invullen van een deelsessies aan de hand van behoeftes op dat moment

12.00 uur Lunch
12.45 uur Deelsessies ronde II
14.00 uur Plenaire afsluiting: De periode na de herindeling
15.00 uur Borrel
* In de periode tussen de uitnodiging en de summercourse kunnen nog thema’s worden toegevoegd op basis van uw aangedragen onderwerpen. Bij aankomst kan een keuze worden gemaakt tussen de deelsessies. Sommige deelsessies zullen in beide rondes worden aangeboden.

Wij hopen je op een mooie zomerse 25 augustus te mogen begroeten!

Via de knop in de rechterkolom van deze pagina kun je je aanmelden. 

Meer informatie:

Docenten

Hanna Blomaard

Adviseur

Hanna Blomaard

Als adviseur bij de adviesgroep Overheid en Organisatie lever ik graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de publieke sector (voornamelijk gemeenten, provincies en gerelateerde overheidsinstellingen). In opdrachten help ik graag het zelfbewustzijn van een (overheids)organisatie te vergroten om van daaruit werkprestatie en –plezier te doen ontwikkelen en excelleren.

Rianne de Jong

Adviseur Overheid en Organisatie

Rianne de Jong

Als rasechte Friesin is de leidraad in mijn werk 'As `t net kin sa`t it moat, dan moat it mar sa`t it kin'. Dat wil zeggen: Met een positief kritische, nuchtere blik en beide benen op de grond ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden om het gewenste resultaat te bereiken. Dit doe ik met name in de publieke sector, voornamelijk voor gemeenten, provincies en gerelateerde overheidsinstellingen.

Joost van der Kolk

Adviseur

Joost van der Kolk

Ik geloof en zie dat organiseren mensenwerk is. In mijn opdrachten ben ik er dan ook op gericht om met de betrokken mensen (bestuurder, manager, professional) samen aan de opgave te werken, hen te laten ontwikkelen en zo krachtige en gezonde organisaties en samenwerkingen te bouwen.

Sharon Blair

Adviseur

Sharon Blair

Gemeenten en andere overheden opereren in een dynamische omgeving en veranderen is nodig om hierop te kunnen inspelen. Het begeleiden, ondersteunen en adviseren van deze organisaties bij deze veranderingstrajecten is waar ik me met name op richt. Werken voor organisaties waar politiek en maatschappij bijeenkomen is inspirerend. Vanuit een grote betrokkenheid bij mijn opdrachtgevers en ruime ervaring met de (lokale) overheid, werk ik aan het bereiken van de gewenste resultaten. Dit door ervaring met het aansturen van complexe processen te combineren met inhoudelijke kennis.