Masterclass Maatschappelijk Vastgoed – Voorzieningenbeleid

De meeste gemeenten beschikken wel over een vastgoedbeleid en hebben in het verleden ook al eens een accommodatiebeleid opgesteld. Maar hoe zijn beide vormen van beleid nu logisch in elkaar te vlechten? In deze masterclass leert u de fijne kneepjes van het Voorzieningenbeleid.

De druk op maatschappelijke voorzieningen in gemeenten is groot. De decentralisaties en toenemende leegstand vormen bovendien aanleiding tot ingrijpen. Maar hoe kan het afstoten van accommodaties vanuit een vastgoedperspectief worden verantwoord? En hoe krijg je als gemeente een getrouw beeld van de huidige en toekomstige vraag naar maatschappelijke accommodaties? Bovendien ben je er met het opstellen van beleid niet: wat maakt dat de gemeenteraad het voorzieningenbeleid ook vaststelt en dat de ambtelijke organisatie in staat is het echt uit te voeren?

Programma

In deze masterclass delen wij goede en slechte ervaringen van gemeenten met het opstellen van en uitvoering geven aan het Voorzieningenbeleid. Door in een informele setting elkaars praktijkervaringen te delen, krijgen de deelnemers concrete handvatten om de dag erna mee aan de slag te gaan. Heeft u interesse? Deelname is gratis!

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Docenten

Jeroen Tazelaar

Partner

Jeroen Tazelaar

Ik adviseer en begeleid bestuurders en managers vraagstukken op het gebied van maatschappelijk en commercieel vastgoed. Voor mij staan daarbij de belangen en het functioneren van de mensen en de organisatie centraal: huisvesting is een middel, geen doel.

Wicher F. Schönau

Adviseur

Wicher F. Schönau

Ik ken het speelveld van maatschappelijk vastgoed door en door. Hierdoor kan ik gemeenten helpen bestuurlijke dilemma’s op te lossen. Of het nu gaat om de beheersing van een complex bouwproject of de besturing van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, ik richt me op de risico’s van de opdrachtgever.