Twynstra Gudde presenteert rapport over Value creation in Triple Helix op Innovatie Congres | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Twynstra Gudde presenteert rapport over Value creation in Triple Helix op Innovatie Congres

02 december 2016

Tijdens het Innovatie Congres – georganiseerd door het Ministerie van Veiligheid & Justitie - werd het rapport van The Hague Security Delta over de Triple Helix samenwerking op het gebied van Innovation gepresenteerd door Frederik de Vries, senior adviseur bij Twynstra Gudde en Hans van Loon, programmamanager van The Hague Security Delta (HSD).

Om innovaties te realiseren in het veiligheidsdomein van zijn Triple Helix samenwerkingen belangrijk. Triple Helix partnerships zijn samenwerkingen tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO en Twynstra Gudde in opdracht van HSD. Tijdens het onderzoek zijn diverse organisaties geïnterviewd over hun ervaring binnen de Triple Helix samenwerking. In het rapport staan 10 praktische handvatten beschreven voor een succesvolle Triple Helix samenwerking.

Het rapport is de uitkomst van de National Innovation Agenda for Security 2015 (NIAS), punt 3 dat zich focust op het in kaart brengen van de succes- en faalfactoren van triple helix samenwerkingen. De opgedane kennis wordt al toegepast binnen de HSD in Publiek Private Samenwerkingen.

Het complete rapport is hier te downloaden.

Frederik de Vries

Senior adviseur

Neem contact op