Qoin en Twynstra Gudde slaan handen ineen voor sterke lokale gemeenschappen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Qoin en Twynstra Gudde slaan handen ineen voor sterke lokale gemeenschappen

03 mei 2017

Qoin en organisatieadviesbureau Twynstra Gudde zijn een samenwerking aangegaan om samen met burgers, gemeentes, ondernemers en instellingen in de regio sterke lokale gemeenschappen te realiseren. Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vergrijzing, zorgkosten, banen, sociale verarming en lege winkelstraten beïnvloeden ons dagelijks leven. De participatiesamenleving moet ervoor zorgen het tij te keren, maar op veel plekken is dit geen realiteit. Door de samenwerking zijn beide bureaus gezamenlijk in staat te helpen bij de centrale vraag: ‘Hoe bouwen we sterke gemeenschappen in onze buurten, steden en regio’s in deze veranderende tijden?’

Twynstra Gudde heeft als toonaangevend adviesbureau ruim 50 jaar ervaring met en visie op vraagstukken met betrekking tot een bloeiende samenleving en effectief overheidsbeleid. Qoin is wereldwijd een van de leidende bedrijven op het gebied van lokale munten die regionale economieën sterker en socialer maken. Twynstra Gudde is in staat om lokaal overheidsbeleid en problematiek goed te doorgronden en Qoin kan op basis van deze analyse een lokale munt introduceren die de gewenste effecten faciliteert. Qoin gebruikt hiervoor het door haar ontwikkelde SamenDoen: een waarderingsplatform dat tot stand is gekomen op basis van meer dan 20 innovatieve experimenten met lokale munten in binnen en buitenland. Beide bureaus hebben als doel deze SamenDoen platforms succesvol neer te zetten in samenwerking met lokale stakeholders.

“Qoin is erg verheugd over deze samenwerking”, aldus Roel Wolfert, Chief Operating Officer bij Qoin. “Hiermee is een partner gevonden met veel kennis en praktijkervaring op het gebied van overheidsbeleid en succesvol verandermanagement. Tevens is Twynstra Gudde een partij die de complexiteit van het introduceren van een lokale munt kan helpen versimpelen voor alle betrokken partijen. Dit hebben we de afgelopen maanden al bewezen bij enkele klanten. In combinatie met Qoin’s expertise en de schaalbaarheid en rijke functionaliteit van ons SamenDoen platform is dit een ideale combinatie om lokale gemeenschappen weer vitaal te krijgen.”

Over Twynstra Gudde

De adviseurs van Twynstra Gudde dragen bij aan een wereld waar mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen. Het bureau is veelal actief in de publieke sector in o.a. het sociaal domein. Twynstra Gudde bezit bewezen expertise, kennis en ervaring met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken. Deze begeven zich veelal op het terrein van én overheid én markt én gemeenschap. Neem voor meer informatie contact op met Jeroen den Uyl, 06 – 10 54 30 56 of juy@tg.nl

Over Qoin

Qoin helpt om sterke gemeenschappen te bouwen. Door lokale munten te introduceren helpt zij mensen, bedrijven, overheden en instellingen samen een betekenisvolle impact te maken op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Qoin begeleidt lokale partijen vanaf de eerste ideeën tot en met de daadwerkelijke succesvolle realisatie van de gewenste impact in hun gemeenschap. Qoin investeert mee in de bouw en het management van de lokale maatschappelijke ondernemingen die hiertoe worden opgericht. Qoin is actief betrokken bij onder meer de Brixton Pound en Bristol Pound in de UK, SoNantes in Frankrijk, SamenDoen en Makkie in Nederland en Troeven in België. Kijk voor meer informatie op www.qoin.com of neem contact op met Roel Wolfert - 020-717 35 05 of 06-11887557.

 

Jeroen den Uyl

Partner

Neem contact op