Simone Wevers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Simone Wevers

Adviseur

In aanbestedings- en contracteringsvraagstukken is een gedegen, inhoudelijke correcte oplossing essentieel, maar niet voldoende. Minstens zo belangrijk is het om te zoeken naar een oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden en die op de lange termijn werkbaar is.

About me

Door mijn achtergrond in zowel Nederlands recht als gedragswetenschappen ben ik gewend om een vraagstuk altijd vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de samenwerking tussen verschillende partijen. Daarbij vind ik het van belang om mogelijke knelpunten zoveel mogelijk aan de voorkant te identificeren en bespreekbaar te maken.  

Ik heb een brede basis in het adviesvak en project- en programmamanagement. Ik verdiep me snel in nieuwe materie en werk nauwkeurig en gestructureerd. Op die manier help ik opdrachtgevers om overzicht te behouden in complexe vraagstukken. 

Zorgvuldigheid in inhoud en relaties

Blogs

  • Blog 6 - Hoe ziet de procedure eruit? (IV)

    11 mei 2017 Lees verder
  • Blog 4 - Hoe ziet de procedure eruit? (II)

    11 mei 2017 Lees verder
  • Blog 2 - Wanneer zet u het innovatiepartnerschap in?

    24 april 2017 Lees verder