Manon Ruijters | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Manon Ruijters

Academic partner, lector en hoogleraar

Leren en ontwikkelen in de volle breedte is niet alléén je hoofd gebruiken, kennis opdoen, maar óók je verbeelding gebruiken, tussen de regels door lezen, je intuïtie benutten, slim afkijken, je (opvattingen rondom je) vak blijven onderzoeken, weten waar je voor staat, opruimen. Op die manier naar leren kijken heeft impact op de professional, maar ook op teams en organisaties.

About me

Leren en ontwikkelen zijn kernprocessen in ons leven. Ze zijn de brandstoffen van onze groei. Vaak zien we dat het leren te smal wordt ingevuld, wordt uitgekleed en losgetrokken van werk en leven. Goedbedoelde opvattingen en ‘mindsets’ rondom leren en ontwikkelen kunnen stevig in de weg staan van leren en ontwikkelen van mensen, groepen en organisaties.

In mijn werk, als academic partner, lector en hoogleraar op het gebied van leren, ontwikkelen en gedragsverandering, ben ik gefascineerd door leren en ontwikkelen van professionals en organisaties. Ik richt ik me erop het leren in al zijn diversiteit, dynamiek en kracht te benutten, alle vormen van leren en ontwikkelen in te zetten, maar dan wel met aandacht voor de match met vraagstuk, mens, context.

Daarbij laat ik me leiden door een ecologisch perspectief op leren, waarbij het draait om drie kernen:

 • In- en uitzoomen, en daarbij vertrekken vanuit de vraag in plaats van het antwoord (holistisch),
 • Liefst klein en beperkt interveniëren en daarbij recht doen aan natuurlijke mogelijkheden en beperkingen (organisch),
 • Dicht bij de opgave werken met groepen mensen die daar een natuurlijke verbinding hebben, met daarbij aandacht voor wat verborgen en verbonden is (systemisch).

Kernvragen voor mij zijn:

 •  Hoe dragen we zorg voor goed werk? Voor veerkrachtige professionals? Voor een stevig professioneel systeem? En voor een goed samenspel tussen professional en leidinggevende?
 • Hoe ontwikkel je kracht als lerende organisatie en benut je, organisatiebreed, verschillen in leren om zo beter om te gaan met nieuwe ontwikkelingen?
 • Hoe geef je iemand (manager, docent, coach, leerling) inzicht en houvast in het eigen samen leren en ontwikkelen, en de invloed daarvan op het samenspel met anderen?
 • Hoe geef je organisatieontwikkeling efficiënt en effectief vorm, maar draag je ook bij aan welzijn en geluk?

Ik lever graag een bijdrage aan het leren en ontwikkelen van professionals, teams en organisaties door een lezing of workshop, maar mijn voorkeur gaat uit naar het samen werken aan goed werk.

Ik help liever ambities te realiseren, dan leerdoelen!

Markten & Sectoren

Onderwijs

Blogs

 • Maken van een eigen visie op leren?

  12 augustus 2015 Lees verder
 • Kritiek op leerstijlen terecht?

  24 april 2015 Lees verder
 • Nieuw boek over professionele identiteit

  31 maart 2015 Lees verder