Mensen | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Britta Gielen

Britta Gielen

Senior Partner

Ik vind het belangrijk dat er voor iedereen een plek is, zowel binnen als buiten organisaties. In mijn werk drijft mij het beter maken van organisaties, zodat het plekken worden waar menselijkheid, eigen verantwoordelijkheid gezond verstand tot goed werk leiden. In mijn keuze om internationaal recht te studeren, om op die manier voor een betere wereld te zorgen, in mijn werk als begeleider en coach van leiders, als consultant en als vrijwilliger bij een aantal projecten, ben ik telkens bezig met het beter maken van het geheel. Ik geloof in het belang van organisaties, als plek waar mensen samen komen om aan een gedeelde passie te werken. Daar draag ik graag aan bij!

Matthijs Girisch

Matthijs Girisch

Begeleider bij strategie- en ontwikkelvragen

“Analytisch scherp en gevoel voor mensen” Dat zijn kernwoorden waarmee mensen mij omschrijven. Vanuit interesse in zowel mens, inhoud als organisatie help ik voornamelijk zorginstellingen bij strategie-, samenwerking- en verandervragen. “Als je een ziekenhuis binnen loopt weet je meteen waartoe je werk dient” geeft de kern aan van mijn drijfveer om betekenisvol werk te willen doen. Wat mij typeert zijn scherpte, warmte en humor.

Tom Gouman

Tom Gouman

Customer Experience Lead

Founder van Humanex, onderdeel van Twynstra Gudde. Hiernaast geef ik leiding aan de Customer Experience practice binnen Twynstra Gudde en Humanex en werk op dit gebied samen met onze internationale collega's in het Cordence Worldwide netwerk. Verder werk ik aan diverse innovatie opdrachten waarbij ik organisaties begeleid bij het creëren van nieuwe ideeën en concepten en het zoeken naar mogelijkheden voor groei.

Jaap Groenendijk

Jaap Groenendijk

Partner

Scherpte is wat ik breng. Ik ontwikkel, onderzoek en evalueer beleid, programma’s en projecten. Bestuurders en professionals adviseer ik over inhoud, proces en organisatie. Ik houd mensen een spiegel voor, zodat zij scherp inzicht krijgen in wat goed gaat en in waar en hoe het beter kan. Ik ben betrokken en onafhankelijk.

Peter Groeneveld

Peter Groeneveld

Project Executive

Werkzaam op het gebied van onderzoek, voorbereiding en uitvoering van grote complexe projecten op het gebied van droge en natte infrastructuur en utiliteitsbouw. Ik richt mij op project- en procesmanagement om deze projecten gerealiseerd te krijgen van de verkenningsfase, planuitwerking, aanbesteding tot en met de realisatie en nazorg.

Petra Haartsen

Petra Haartsen

Geassocieerd Partner

Petra Haartsen houdt zich als veranderkundige al jaren bezig met het sturing geven aan complexe verandertrajecten, zowel de kennisontwikkeling & verspreiding alsmede het mee steunen in langdurige verandertrajecten in de praktijk.

Claudia Hanemaaijer-van Hasselt

Claudia Hanemaaijer-van Hasselt

Adviseur

Als adviseur zet ik mijn kennis en ervaring op het gebied van financiën, strategie en stakeholdermanagement in bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Met name de complexiteit van dit soort vraagstukken vind ik uitdagend en daar lever ik graag een bijdrage aan.

Martin Hanse

Martin Hanse

Senior adviseur

Het mooie aan mijn werk is dat je na verloop van tijd altijd kunt zien wat het resultaat geworden is. Je kunt het zien groeien, het aanwijzen, er overheen rijden of er op een andere manier van gebruik maken.

Douwe Hatenboer

Douwe Hatenboer

Adviseur

De gezondheidszorg is één van de meest dynamische en complexe sectoren die ons land kent. Het is een sector van groot publiek belang waarin marktwerking steeds meer voet aan de grond krijgt en waar de hedendaagse technologie morgen alweer achterhaald is. Ook zijn nieuwe richtlijnen en procedures voortdurend aan de orde. Voor zorginstellingen is het dé uitdaging hoe in dit krachtenveld te veranderen en te werken aan betere patiëntenzorg. Kortom, om te bewegen in de gegeven complexiteit van de zorgsector.

Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk

Adviseur

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen.