Mensen | Page 2 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Sharon Blair

Sharon Blair

Adviseur

Gemeenten en andere overheden opereren in een dynamische omgeving en veranderen is nodig om hierop te kunnen inspelen. Het begeleiden, ondersteunen en adviseren van deze organisaties bij deze veranderingstrajecten is waar ik me met name op richt. Werken voor organisaties waar politiek en maatschappij bijeenkomen is inspirerend. Vanuit een grote betrokkenheid bij mijn opdrachtgevers en ruime ervaring met de (lokale) overheid, werk ik aan het bereiken van de gewenste resultaten. Dit door ervaring met het aansturen van complexe processen te combineren met inhoudelijke kennis.

Alexander Blankestijn

Alexander Blankestijn

Adviseur

Ik ben specialist op het gebied van bouw- en investeringskosten en zorg ervoor dat uw project binnen budget wordt gerealiseerd.

Marieke Blekemolen

Marieke Blekemolen

Senior adviseur

Wat gaat goed, wat kan beter? Maar vooral: waarom gaat het zoals het gaat en wat leren we hiervan? Dit zijn vragen die evalueren wat mij betreft zo’n interessant vak maken. Daarom heb ik mij hierin gespecialiseerd.

Jaco Blokland

Jaco Blokland

Partner

Mijn passie is het verbeteren van de prestaties van non-profit organisaties. Samen met de mensen van een organisatie werk ik aan organisatieverbetering vanuit veranderkundig, bedrijfseconomisch en juridisch perspectief. Ik geloof dat het van belang is om recht te doen aan de context en complexiteit van een organisatie.

Hanna Blomaard

Hanna Blomaard

Adviseur

In een proces samen met betrokkenen komen tot nieuwe inzichten, daar krijg ik als adviseur energie van! Ik vind het belangrijk om samen het zelfbewustzijn van een organisatie te vergroten en professionals te prikkelen vanuit eigen enthousiasme die nieuwe inzichten te realiseren. De ene keer doe ik dit bijvoorbeeld vanuit mijn rol als procesbegeleider, en een andere keer als onderzoeker in een evaluatievraagstuk. Veelal werkzaam in een publieke context vind ik het inspirerend op deze manier te werken aan een overheid die eigentijds en zelfbewust maatschappelijke opgaven weet te realiseren.

Marcel van Bockel

Marcel van Bockel

Senior adviseur

Als senior adviseur help ik onderwijsinstellingen om met een slimme bedrijfsvoering meer ruimte te maken voor leren. Met mijn bedrijfskundige achtergrond kijk ik hierbij vooral naar de mogelijkheden van ICT en internet en naar het verbeteren van onderwijslogistiek. Ik ben er van overtuigd dat nieuwe technologie veel nieuwe mogelijkheden biedt om ambities in het onderwijs te realiseren. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat onderwijsinstellingen samen op durven trekken.

Hanna Boersema - Vermeer

Hanna Boersema - Vermeer

Senior adviseur

Als adviseur Organisaties Ontwikkelen en Veranderen houd ik mij bezig met vraagstukken rondom verandermanagement. Ik voer opdrachten uit in zowel de publieke als private sector, op het vlak van besturing en bedrijfsvoering, communicatie, procesanalyse en gedragsverandering in organisaties.

Leon Bovée

Leon Bovée

Bestuursadviseur

Léon Bovée creëert graag samen met opdrachtgevers duurzame managementoplossingen. Léon put hierbij uit zijn jarenlange ervaring als manager, bestuurder en toezichthouder.

Falco Breedt

Falco Breedt

Adviseur

Ik heb een bestuurskundige achtergrond en ervaring in de wetenschap (onderzoeker) en de zakelijke dienstverlening (adviseur en manager). Mijn focus ligt op maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van IT, governance en publiek private samenwerking. Hierin ambieer ik het ontwikkelen van duurzame en hoogwaardige bestuursvormen en businessmodellen.