Hanneke van Schijndel

Adviseur

Als adviseur richt ik mij op huisvestingsvraagstukken met een doorgaans (installatie)technisch component. Hierbij speelt duurzaamheid vaak een belangrijke rol. Ik heb een technische achtergrond in zowel bouwkunde als installatietechniek. Maar omdat mijn interesse ligt in de organisatiekant van het bouwproces, richt ik mij bij Twynstra Gudde vooral op het projectmanagement, Programma’s van Eisen en haalbaarheidsstudies van renovatie en nieuwbouw.

About me

In de veranderende markt speelt renovatie en herbestemming een steeds belangrijkere rol. Het overschot aan leegstaande kantoren en het veranderende gebruik van ruimte zorgt ervoor dat wij anders gaan nadenken over wonen, werken en leven. Het hergebruiken van een gebouw is daarnaast vaak aanzienlijk duurzamer dan een nieuwbouw. Kenmerkend van renovatieprojecten is de technische complexiteit. Als adviseur met juist een technische achtergrond kan ik goed de knelpunten schatten van een te renoveren gebouw.  

Als projectmanager en huisvestingsadviseur ben ik graag de verbinding tussen de gebouweigenaar en de ontwerpers. Enerzijds verbind ik me graag aan de gebruikers, die vaak wel weten wat zij ongeveer willen, maar niet precies hoe dit te realiseren is. Anderzijds spreek ik de taal van de ontwerpers. Zij weten hoe een technisch probleem opgelost moet worden, maar weten vaak niet de juiste informatie van de eigenaar te achterhalen.

Ik zorg voor de verbinding tussen de gebouweigenaar en de ontwerpers.

Blogs

  • Naar een duurzame huisvestingsportefeuille: het waarmaken van de ambitie

    17 november 2017 Lees verder
  • Circulaire economie: hoe zorgen we ervoor dat dit meer is dan een vergadertafel van sloophout?

    14 februari 2017 Lees verder
  • Een circulair azc

    23 december 2016 Lees verder