Ellen Peper

Directeur

Stedelijke ontwikkeling kan mij erg inspireren. Zoals HafenCity in Hamburg. Wat vroeger een exclusief havengebied was, verandert in de loop van twintig jaar in een gebied waar de haven is gecombineerd met een rijke mix van woningen, cultuur, kunst en bedrijvigheid. Je ziet hoe functies elkaar versterken. Er zijn nieuwe toeristische trekkers ontstaan en monumentale panden zijn een kraamkamer van nieuwe activiteiten geworden. Juist op het grensvlak van verschillende functies doen zich onverwachte kansen voor.

Wat je in Hamburg niet direct ziet, maar wat wel aan de transformatie ten grondslag ligt, is een effectieve samenwerking tussen tal van partijen en initiatiefnemers en een meerjarenplan waar iedereen z’n koers op uitzet. Een Afrikaans spreekwoord luidt: ‘Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen’. Dat is zo ongeveer mijn levensmotto en het wordt hier maar weer eens bewezen.

In mijn advieswerk ben ik steeds op zoek naar duurzame combinaties van functies die ertoe bijdragen dat Nederland mooier en sociaaleconomisch sterker wordt. En om die combinaties van de grond te krijgen, probeer ik publieke en private partijen tot samenwerking te brengen. Ik begeleid bestuurlijke samenwerking tussen verschillende overheidslagen. Dat is intensief, maar het levert altijd meerwaarde op, want het legt de basis voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Als directeur van Twynstra Gudde werk ik op dezelfde manier aan synergie. Wij hebben mensen in huis die heel goed zijn in hun vak. Dat is een enorme rijkdom, waarmee wij onderscheidend zijn. Onze kennis en professie zijn de kern van ons adviesvak. Maar je bereikt een overtreffende trap zodra het lukt om over de expertisevelden heen verbindingen te leggen. Dan ontstaat er meerwaarde. Ik wil bereiken dat mensen echt gaan samenwerken, want dan komt er nieuwe energie los en ontstaan onverwachte oplossingen. Zo wil ik ons bureau profileren: een bureau dat onze opdrachtgevers resultaten en meerwaarde biedt.

Samenwerken geeft altijd meerwaarde