Huisvesting en vastgoed ontwikkelen en aanbesteden

Voor het ontwikkelen en realiseren van uw huisvestings- en vastgoedprojecten geldt dat de gevraagde kwaliteit binnen budget en planning uitgevoerd moet worden. Een goed gekozen ontwikkel- en realisatiestrategie helpt daarbij om de risico’s te beheersen en maximaal resultaat te halen.

U heeft een project gedefinieerd en bent al een ‘eind op weg’. De wijze van het ontwikkelen en aanbesteden is echter nog niet bepaald. Of die is al bekend maar u wilt er een contra-expertise op. In deze gevallen schakelt u onze adviseurs in.

Als u een goede ontwikkel- en realisatiestrategie wilt, moet u oog hebben voor de kritische succesfactoren, maar ook zicht op de project-, organisatie- en omgevingsfactoren. We kijken of het programma en uw ambitie kloppen met het budget. Of er ontwerp- of uitvoeringsrisico’s worden voorzien. En last but not least: hoe gaat u om met de grote aandacht en kritische houding van de vele belanghebbenden?

Iedereen weet: elk project is uniek. Het bepalen (en uitvoeren) van een specifiek hiervoor bepaalde ontwikkel- en realisatiestrategie is dan van belang. Wij staan daarom voor voor maatwerk, creatieve oplossingen en een praktische en efficiënte werkwijze. Afhankelijk van uw wensen adviseren wij over of managen wij uw ontwikkel- en realisatiestrategie. Ook selecteren en contracteren wij, als u dat wilt, architect en adviseurs, consortia of uitvoerende partijen.

Iljan van Hardevelt

Partner

Neem contact op