Woningcorporaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor moeilijke opgaven. U heeft te maken met organisatieontwikkeling, samenwerking en cultuurverandering. Hoe geeft u sturing aan uw vastgoedportefeuille binnen een maatschappelijk afwegingskader? De adviseurs van Twynstra Gudde helpen u bij het maken van keuzes en het werkend krijgen van veranderingen.

Vastgoedsturing

Het vastgoed is het tafelzilver van iedere corporatie. U wilt uw portefeuille zodanig transformeren dat het uw doelstellingen maximaal kan realiseren. Sturen op vastgoed vraagt om een goed lange-termijnplan. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen daarvan.

Lees verder

Sturen op Maatschappelijk rendement

De kosten van het uitvoeren van uw taken op het gebied van sociale huisvesting en leefbaarheid zijn u doorgaans bekend. Maar wat leveren deze activiteiten nu in maatschappelijke termen op? Onze adviseurs  brengen het maatschappelijke rendement voor u in kaart. 

Lees verder

Strategievorming

Woningcorporaties hebben een goede strategie nodig om keuzes te kunnen maken en om gestelde doelen zo goed mogelijk te realiseren. In dialoog met alle betrokkenen helpen wij u met de vorming van zo’n strategie.

Lees verder

Organisatieontwikkeling

U wilt met uw organisatie kunnen sturen op prestaties. Politiek, samenleving én de financiële situatie van woningcorporaties vragen erom. Onze adviseurs ondersteunen u te komen tot een gestroomlijnde organisatie en een vernieuwend inzicht.

Lees verder

ICT gebruiken om klanten beter te bedienen

U wilt uw bedrijfsvoering verbeteren, de contacten met huurders stroomlijnen en efficiënter werken. Daar is ICT onmisbaar bij. De adviseurs van Twynstra Gudde helpen u om de juiste keuzes te maken bij ICT-beslissingen zodat u uw klanten optimaal kunt bedienen.

Lees verder

Samenwerking

Woningcorporaties, gemeenten en bewonersorganisaties moeten meer dan voorheen met elkaar samenwerken. De herziene Woningwet dringt daarop aan. Twynstra Gudde helpt u om vorm en inhoud te geven aan een duurzame samenwerking.

Lees verder

Cases

Benchmark woningcorporaties: Aedes zet duurzaamheid hoger op agenda corporatiebestuurders

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland heeft het thema duurzaamheid opgenomen als één van de vijf prestatievelden van de Aedes-benchmark. Daardoor komt het thema op de bestuurlijke agenda’s in deze sector. Tot nu toe werd duurzaamheid vooral besproken in een kleine kring van gespecialiseerde professionals. De opname in de benchmark vergroot de transparantie binnen de sector, stimuleert corporaties om steeds betere resultaten te realiseren en geeft gemeenten een handvat om ‘hun’ corporaties daarop aan te spreken.

Lees de case

Actuele opleidingen

Masterclass Sturen op maatschappelijk rendement (15-22 februari is vol, inschrijven is helaas niet meer mogelijk; nieuwe data volgen)

2-daagse masterclass op donderdag 15 en 22 februari 2018

Eind 2015 jaar hebben CorporatieNL en Twynstra Gudde een enquête onder corporaties uitgezet met als thema: Woningcorporaties in het toekomstig woonlandschap. Een van de opvallende uitkomsten daaruit is dat woningcorporaties het inzichtelijk maken van hun maatschappelijke bijdrage - naast het financiële rendement - als een belangrijke opgave zien voor de komende jaren. Maar - zo geven ze aan - bijna de helft van alle woningcorporaties heeft geen idee hoe ze dat moeten doen. De masterclass Sturen op Maatschappelijk Rendement draagt bij aan het grip krijgen op de aanwending van maatschappelijke investeringen en de effecten hiervan.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt