Mobiliteit en infrastructuur | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Mobiliteit en infrastructuur

Van visie tot concrete uitvoering, van procesondersteuning tot evaluatie. Wij overzien het hele plaatje rondom mobiliteit en infrastructuur. Onze diepgaande kennis van zowel het proces als de inhoud zorgt ervoor dat u uw projecten en programma’s kunt realiseren.

Slimme en duurzame mobiliteit

Mobiliteit van morgen is slim en duurzaam. De combinatie van nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgt voor een fundamentele omslag. Twynstra Gudde helpt de juiste verbindingen tot stand te brengen, samenwerking effectief te maken en oplossingen werkend te krijgen.

Lees verder

Projecten realiseren via publiek-private investeringen

U wilt een publiek-private investering tot stand brengen, maar worstelt met het samenbrengen van de belangen van alle betrokken partijen. Wij ondersteunen u in die samenwerking.

Lees verder

Uw beleid concreter maken

U wilt uw beleid rondom mobiliteit en infrastructuur meer richting geven. Dat valt niet mee in een omgeving waar steeds minder financiële ruimte is, waar veel partijen opereren en waar u als bestuurder steeds vaker ter verantwoording wordt geroepen.

Lees verder

Uw politiek-bestuurlijk proces verbeteren

U weet waar u heen wilt wat betreft mobiliteit en infrastructuur, maar de politiek-bestuurlijke realiteit is weerbarstig. Hoe krijgt u uw doelen concreet gerealiseerd? Wij weten het antwoord op die vraag.

Lees verder

Evalueren om van te leren

U heeft veel gerealiseerd, maar weet ook dat het nog beter kan. Bijvoorbeeld bij een traject dat u heeft afgelegd. Op zulke momenten doet u samen met ons een evaluatietraject. Om terug te kijken, om de afgelegde weg helder te krijgen en om van te leren.

Lees verder

Uw omgeving meenemen in de uitvoering van projecten

U weet welk beleid u wilt uitvoeren maar u wilt daarin ook de stakeholders en de omgeving betrekken. U moet onderhandelen, keuzes maken en op de juiste momenten beslissingen nemen. Wij bieden een effectieve aanpak.

Lees verder

Een project werkelijk realiseren

U staat vlak voor de uitvoering van uw zorgvuldig voorbereide project of programma. En nu wilt u de cruciale stap nemen naar de werkelijke realisatie. Wij helpen u daarbij. We kijken over grenzen heen en halen het onderste uit de kan voor u.

 

Lees verder

Mensen

Zenzi Pluut

Managing Partner

Pieter Arends

Adviseur

Frederik de Vries

Senior adviseur

Jos Kalfsbeek

Senior adviseur

Jos Hillen

Senior partner

Cees van Schie

Senior adviseur

Cases

Eureka! Internationaal samenwerken aan seamless travel

Het programma Eurekarail realiseert ontbrekende schakels voor naadloos grensoverschrijdend (trein)reizen en neemt belemmeringen weg voor reizigers. Twynstra Gudde ontwikkelt in het kader van dit programma het ticketing- en tariferingsysteem. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met publieke en private partijen uit Nederland, België en Duitsland.

Lees de case

Wizard

Zenzi Pluut

Managing Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt