Provincies en regio's

De overheid is sterk in beweging. Taken en budgetten gaan van Rijk naar provincies en gemeenten. Tegelijkertijd zijn er plannen voor fusies, zowel bij provincies en gemeenten. Wij helpen u overzicht te krijgen, plannen te maken en resultaat te boeken in deze hectische tijden.

Uw doelen bereiken in een veranderend speelveld

Waar overheden voorheen hun doelen realiseerden naar eigen inzicht en door eigen middelen, zijn nu de marktpartijen steeds meer initiatiefnemers. Dat vraagt om een andere rolverdeling en roept samenwerkingsvraagstukken op. Iets waar wij uitstekend mee uit de voeten kunnen. 

Lees verder

Strategisch schakelen tussen schaalniveaus

Het Rijk heeft taken als landschapsontwikkeling, natuurbeheer, regionale economie en regionale programmering overgedragen aan Provincies en samenwerkende gemeenten. Wij ondersteunen uw organisatie door uw inhoudelijke agenda helder te krijgen.

Lees verder

Uw organisatie intern en extern in balans krijgen

Het veranderende speelveld, de nieuwe wetgeving en de grotere verantwoordelijkheid voor de fysieke omgeving hebben grote consequenties voor provincies en regio's. De Omgevingswet gaat uw organisatie in grote mate beïnvloeden. Wij helpen u hiermee om te gaan en er op te anticiperen. 

Lees verder

Kosten besparen met facility management

U staat aan de vooravond van een ingrijpende reorganisatie of investering. U wilt daarom uw facilitaire organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten om kosten te besparen en flexibel in te spelen op veranderingen. U zoekt naar een toekomstbestendige huisvestings- en facilitaire strategie.

Lees verder

Ondersteuning bij oprichting RUD

Er wordt hard gewerkt aan de inrichting en ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Via de RUD’s moet uiteindelijk de kwaliteit van toezicht en handhaving van milieu- en regelgeving flink omhoog gaan, maar kunt u ook kostenbesparingen realiseren. 

Lees verder

Cases

Wie Volgt? Netwerkverkenning aanzien van het politieke ambt

Twynstra Gudde is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangesteld om de rol van regisseur te vervullen voor de netwerkverkenning naar het aanzien van het politieke ambt.

Lees de case

Actuele opleidingen

Summercourse gemeentelijke herindelingen

Vrijdag 25 augustus (09.30-14.30 uur), Amersfoort

Sta je aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling? Of ben je keihard aan het werk om de fusie tot een goed einde te brengen? Dan nodigen we je graag uit voor onze summercourse ‘Gemeentelijke herindelingen’! Tijdens deze summercourse willen we de betrokkenen bij diverse herindelingen met elkaar verbinden om van elkaar en van experts te leren.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt