Onderwijs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onderwijs

Uw onderwijsinstelling staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen. De gebruikelijke werkwijzen passen steeds minder. Vanuit onze brede ervaring in het onderwijs brengen wij frisse ideeën en vernieuwende aanpakken in. Wij trekken samen met uw organisatie op, om onbenut potentieel te ontdekken en te laten groeien. Hierdoor vinden nieuwe inzichten en werkwijzen snel hun weg binnen uw organisatie. De afgelopen jaren hebben wij ruime expertise opgebouwd op het gebied van strategie, structuur, bedrijfsvoering (en de veranderende rol van ICT), professionalisering en leiderschapsontwikkeling. Deze passen wij toe op uw actuele vraagstukken zoals samenwerking en krimp, flexibilisering van het onderwijs en het steviger in positie brengen van onderwijsteams en teamleiders. 

Begeleiding bij onderwijsvernieuwing en flexibilisering

Hoger onderwijs wil flexibiliseren. Het onderwijs zou beter aan moeten sluiten op de wensen en behoeften van verschillende studenten en het werkveld. Twynstra Gudde begeleidt onderwijsinstellingen bij het vernieuwen en/of flexibiliseren van hun onderwijsaanbod.

Lees verder

Onderwijs (re)organiseren met oog op de professional

Docenten maken als professional het verschil in het onderwijs. De juiste organisatiestructuur kan leraren in hun kracht zetten; de verkeerde laat de energie echter weglopen. Twynstra Gudde helpt bestuurders in het onderwijs om bij reorganisatievraagstukken de juiste keuzes te maken.

Lees verder

Professionele ontwikkeling leraren en leiderschapsontwikkeling

Professionele ontwikkeling is 'hot' in het onderwijs. De kwaliteit van onderwijs wordt vooral bepaald door kwaliteit van docenten en schoolleiding. Bekwaamheidsdossiers en registers zijn niet genoeg om professionele ontwikkeling een stevige impuls te geven. 

Lees verder

Sterkere positie van uw school door samenwerking

Onderwijsinstellingen werken steeds meer samen. Met elkaar, maar ook met organisaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Die samenwerking is essentieel om goed onderwijs te blijven bieden. Wij helpen u met het vinden van de juiste vorm.

Lees verder

Met succes werken in projecten en programma’s op uw school

Onderwijsinstellingen staan steeds vaker voor de opgave om werkzaamheden aan te pakken als een project of een programma. Hoe zorgen we ervoor dat resultaten conform afspraak worden opgeleverd en gestelde doelen worden gerealiseerd?

Lees verder

Bedrijfsvoering en ICT beter inzetten op uw school

U wilt een nieuw ICT pakket voor uw studentenadministratie, uw bedrijfsvoering kan beter, of u krijgt vragen van ouders waarom u ‘nog steeds geen tablets gebruikt’ in het onderwijs. Heel wisselende vragen waarop wij de antwoorden weten.

Lees verder

Cases

Het Wellantcollege: groene huisvesting voor groen onderwijs

Het Wellantcollege leidt studenten op tot bewuste deelnemers aan de maatschappij die zich verantwoordelijk voelen voor een groene toekomst en een duurzame samenleving. Het is de grootste groene onderwijsorganisatie in de Randstad en net daarbuiten. Twynstra Gudde heeft het Wellantcollege geholpen om haar duurzaamheidsambitie concreet te maken.

Lees de case

Wizard

Marc van Leeuwen

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt