Gemeenten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gemeenten

U staat voor een immense taak als gemeentelijke organisatie. U krijgt meer taken die u moet vervullen met minder mensen en minder budget. Wij weten hoe u dat goed kunt aanpakken. Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan, bijvoorbeeld. Samen met u werken we aan een vitale gemeente die klaar is voor de toekomst.

De volgende stap zetten met participatie en bewonersinitiatief

Uw gemeente wil participatie en initiatief stimuleren, en ambities vertalen naar (anders) handelen in de praktijk. Maar hoe kom je van ambitie naar verandering in de praktijk? Een waardevolle, taaie én leuke vraag  waar we graag samen met u mee aan de slag gaan!

Lees verder

Samenwerking tussen gemeenten

Door bezuinigingen en nieuwe taken staat u voor grotere opgaven. Geen enkele gemeente kan die opgaven alleen realiseren. Wij helpen u de juiste samenwerkingsverbanden te kiezen en ondersteunen u bij het opzetten daarvan.

Lees verder

Uw gemeentelijke organisatie slimmer organiseren

De klassieke ambtelijke organisatie heeft zijn langste tijd gehad. Door alle ontwikkelingen ontstaat er iets nieuws: een flexibele organisatie die nieuwe en ingewikkelde vraagstukken kan oppakken. Wij ondersteunen u bij die nieuwe ontwikkelingen.

Lees verder

Schaalvoordelen door ambelijke fusie

Opgaven voor gemeenten worden steeds complexer en door de samenleving en rijksoverheid wordt meer gevraagd. Veel gemeenten kiezen daarom voor een ambtelijke fusie: het samengaan van de ambtelijke organisaties tot een samenwerkingsorganisatie dat werkt voor meerdere gemeentebesturen.

Lees verder

Samengaan door gemeentelijke herindeling

Opgaven voor gemeenten worden steeds complexer en door de samenleving en rijksoverheid wordt meer gevraagd.Veel gemeenten kiezen daarom voor een gemeentelijke herindeling ofwel: het samengaan van twee of meer gemeenten tot één nieuwe gemeente.

Lees verder

Beter samenwerken met andere organisaties

U zoekt samenwerking, want alleen optreden is niet meer functioneel. Met andere gemeenten, met woningcorporaties, met welzijns- en zorgorganisaties, maar ook met bedrijven en zelforganisaties van burgers. Wij stimuleren u om in gesprek te gaan.

Lees verder

Tijdelijke ondersteuning bij transitievragen

U zoekt tijdelijke ondersteuning om de ontwikkelingen die op uw gemeente afkomen te managen. Onze kwartiermakers, projectleiders en programmamanagers pakken uw vragen snel en efficiënt op.

Lees verder

De kracht van de netwerksamenleving maximaal benutten

De relatie tussen overheden en burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen verandert in een netwerksamenleving. Hoe benutten ambtenaren de kracht van de netwerksamenleving maximaal?

Lees verder

Efficiënt en effectief maatschappelijk vastgoed

Kosten reduceren heeft prioriteit op de bestuurlijke agenda. U zoekt naar manieren om kosten te besparen, door zowel uw gemeentelijke vastgoedportefeuille als uw vastgoedorganisatie effectiever en efficiënter in te richten.

Lees verder

Regievoeren in het sociale domein

U wilt het gemeentelijke sociale domein inrichten. De contouren zijn vastgesteld en het is tijd om concreet zaken aan te pakken. Een blauwdruk voor de herinrichting van uw sociale domein bestaat helaas niet. Onze adviseurs helpen u verder op weg.

Lees verder

Mensen

Ageeth Telleman

Managing partner

Helmuth Stoop

Partner

Jaco Blokland

Partner

Jeroen den Uyl

Partner

Sharon Blair

Adviseur

Cases

Servicedesign maakt dienstverlening intuïtief

Veel dienstverlening van de overheid is ontworpen vanuit systemen en niet vanuit de klant. Dat leidt vaak tot onnodige handelingen. De gemeente Rotterdam wil dat verbeteren en ziet daarbij in servicedesign een beloftevolle benadering. Twynstra Gudde organiseerde een leertraject met 25 ambtenaren waarbij met servicedesign nieuwe dienstverleningsconcepten werden gemaakt.

Lees de case

Wizard

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt