Publiek-Private Samenwerking

De wereld verandert in rap tempo. Innovatie biedt economische en maatschappelijke kansen, en als bedrijven en overheden nauw samenwerken kunnen ze die innovatie stimuleren en die kansen benutten. Maar de dubbele economische crisis heeft sporen nagelaten die een innige relatie tussen bedrijven en overheden in de weg staan. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is echter absoluut noodzakelijk voor een structurele groei van de Nederlandse economie.

Maatschappelijke doelen bereiken

In het publieke domein zijn steeds minder financieringsmiddelen beschikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken. Publiek-Private samenwerking kan helpen in het realiseren van deze maatschappelijke doelen. Onze medewerkers begeleiden u in dit traject.

Lees verder

Innovaties opstarten door slimme samenwerking

Het bedrijfsleven heeft innovatiekracht en financieringsmogelijkheden, maar vaak komen innovaties toch niet van de grond. Een slimme samenwerking kan helpen hierin door het samenbrengen van de juiste partners. Onze medewerkers begeleiden u in dit traject.

Lees verder

Hoe leert u beter samen te werken?

U werkt in steeds meer PPS samenwerkingsverbanden. Maar wordt uw energie wel goed ingezet? Misschien stelt u zich daarbij vragen als: 'Begrijpen wij elkaar?', ‘Doen we de goede dingen?’ Wij ondersteunen u bij het zoeken naar antwoorden.

lees verder

Innovatieve samenwerking als grote kans in energiesector

De opgaven van de energietransitie zijn complex. Om te nu te doen wat nodig is voor morgen, is samenwerking met ketenpartners en nieuwe partijen essentieel. Met het opzetten van publiek-private partnerships of strategische allianties hebben onze adviseurs ruime ervaring.

Lees verder

Cases

Rotterdam Heijplaat energieneutraal

De Rotterdamse wijk Heijplaat wordt energieneutraal. Het is een initiatief van Eneco. Twynstra Gudde heeft het initiatief uitgewerkt in een businessplan en heeft de realisatie hiervan samen met bewoners en een groot aantal partijen in een versnelling gebracht.

Lees de case

Wizard

Ellen Lastdrager-van der Woude

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt