Cases | Page 7 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Evaluatie ontwikkeling slim verkeersmanagement

Hoe zorg je ervoor dat 180.000 bezoekers van de Toppers in Concert in de Amsterdam ArenA in een druk pinksterweekend snel en gemakkelijk bij hun concert zijn? Dat was de uitdaging voor Praktijkproef Amsterdam Zuidoost.

Mobiliteit en infrastructuur Provincies en regio's Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Samenwerken Publiek-Private Samenwerking

Procesevaluatie toetsing primaire waterkeringen

Samen leren van de derde toets van de primaire waterkeringen. Dat is wat betrokken overheden voor ogen hadden. Met een procesevaluatie draagt Twynstra Gudde bij aan een verbeterd toetsproces.

Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Samenwerken

Evaluatie actualisatie strategische verkeersmodellen

Wat kunnen we leren van de actualisatie van een van de strategische verkeersmodellen van Rijks-waterstaat – het Nederlands Regionaal Model (NRM)? In een lerende evaluatie geeft Twynstra Gudde inzicht in de ervaringen van verschillende betrokkenen en lessen die daaruit zijn te trekken.

Mobiliteit en infrastructuur Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek

Evaluatie Meerjarenprogramma Ontsnippering

Het doel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is het opheffen van ecologische knelpunten die zijn ontstaan door de aanleg van infrastructuur. Twynstra Gudde helpt door middel van een tussentijdse evaluatie de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering te versnellen.

Mobiliteit en infrastructuur Provincies en regio's Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Programmamanagement