Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Leiderschapsprogramma woningcorporatie Mooiland

Woningcorporatie Mooiland is gestart met een nieuwe strategische koers waarbij de kernzin ‘wij geven thuis’ centraal staat. Na een fusie en reorganisatie gaat de blik weer vol vooruit.

Woningcorporaties Leiderschapsontwikkeling

Implementatie herziene Woningwet bij corporatie Ymere

De herziene Woningwet heeft veel invloed op het werk van woningcorporaties. Ymere, de grootste corporatie van Nederland, vroeg Twynstra Gudde Interim Management te helpen om de nieuwe wet op tijd werkend te krijgen.

Woningcorporaties

Benchmark woningcorporaties: Aedes zet duurzaamheid hoger op agenda corporatiebestuurders

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland heeft het thema duurzaamheid opgenomen als één van de vijf prestatievelden van de Aedes-benchmark. Daardoor komt het thema op de bestuurlijke agenda’s in deze sector.

Woningcorporaties

Tussenevaluatie organisatieverandering woningcorporatie Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart met circa 9.000 woningen. In 2013 is de organisatie op een aantal punten anders ingericht. Op verzoek van Mozaïek Wonen heeft Twynstra Gudde de aanpassing tussentijds geëvalueerd.

Woningcorporaties Organisatieontwikkeling Evaluaties en onderzoek Verandermanagement Bestuursadvies