Cases | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Vitale en kwetsbare functies snel waterrobuust maken

Met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wil de overheid Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken. Er is daarbij speciale aandacht voor vitale en kwetsbare functies. Twynstra Gudde nam deel aan een kernteam dat de voortgang van dit programmaonderdeel waarborgt.

Water Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Veiligheid Ruimtelijke ontwikkeling Mobiliteit en infrastructuur Energie Evaluaties en onderzoek Projectmanagement Strategievorming Publiek-Private Samenwerking

Evaluatie organisatieontwikkeling Gemeente Zaanstad

Om klaar te zijn voor de toekomst, heeft de gemeente Zaanstad een organisatieontwikkeling in gang gezet. Twynstra Gudde begeleidt de gemeente bij het evalueren van het veranderproces en helpt bij het vormgeven van het interne leerproces.

Gemeenten Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling

Evaluatie aanpak Omgevingsvisie Zwolle

Als een van de eerste gemeenten Nederland maakt de gemeente Zwolle een omgevingsvisie. Op basis van een evaluatie van de eerste fase adviseert Twynstra Gudde over hoe de vervolgfasen van het maakproces aan te pakken en wat daarvoor nodig is.

Gemeenten Ruimtelijke ontwikkeling Evaluaties en onderzoek

Servicedesign maakt dienstverlening intuïtief

Veel dienstverlening van de overheid is ontworpen vanuit systemen en niet vanuit de klant. Dat leidt vaak tot onnodige handelingen. De gemeente Rotterdam wil dat verbeteren en ziet daarbij in servicedesign een beloftevolle benadering.

Rijksoverheid Gemeenten Provincies en regio's Verandermanagement Samenwerken Leiderschapsontwikkeling