Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Advies voor digitaal procederen bij het CBHO

Vanaf 2017 moet digitaal procederen mogelijk zijn. Ook bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). De vraag is hoe dat kosteneffectief kan worden gerealiseerd. Twynstra Gudde heeft samen met de Universiteit van Amsterdam een advies gemaakt.

Onderwijs Veiligheid ICT

Herontwerp deeltijdopleidingen bij de Haagse Hogeschool

Voor twee deeltijdopleidingen van de Haagse Hogeschool heeft Twynstra Gudde handreikingen gedaan om te komen tot een nieuwe inrichting. Flexibeler, beter passend bij de wensen van studenten en werkveld en haalbaar binnen de organisatie van de Hogeschool.

Onderwijs

Reorganisatie van kenniscentra in het mbo

In 2015 zijn de kenniscentra van het mbo opgegaan in één samenwerkingsorganisatie: de Stichting voor Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs (SBB). Twynstra Gudde is gevraagd om deze reorganisatie te begeleiden.

Onderwijs

Transparant werken aan nieuw curriculum HAN Pabo

Het curriculum vormt het hart van iedere opleiding en heeft veel impact op docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. Twynstra Gudde heeft HAN Pabo geholpen om met een transparant en stapsgewijs proces een nieuw curriculum te realiseren.

Onderwijs