Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Onderzoek spoorweginfrastructuur projecten

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt Twynstra Gudde hoe bij twee grote spoorweginfrastructuur projecten de besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing is verlopen.

Mobiliteit en infrastructuur Rijksoverheid Evaluaties en onderzoek Projectmanagement

Evaluatie ICT-project Titan

Wat kunnen we leren van ons eerste grote ICT project? Oikocredit International vroeg Twynstra Gudde een evaluatie uit te voeren om hier zicht op te krijgen.

Financiële dienstverlening Evaluaties en onderzoek Projectmanagement ICT

Project startup aanpak A2 corridor

De congestie op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught moet worden aangepakt. Het Rijk en de regio hebben in 2015 besloten een MIRT-onderzoek te starten om de opgave te concretiseren. Twynstra Gudde heeft voor het projectteam een project startup (PSU) georganiseerd.

Mobiliteit en infrastructuur Projectmanagement

Versterken regie bij grote projecten gemeente Huizen

De gemeenteraad van Huizen wil weten of de besluitvorming en de controle bij grote projecten doelmatig en doeltreffend zijn. In opdracht van de gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft Twynstra Gudde dit onderzocht en aanbevelingen voor verbetering gedaan.

Facility management Projectmanagement