Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Ruimte voor de rivier: gericht werken aan werkplezier

Het programma Ruimte voor de Rivier bevindt zich in een afrondende fase. Die fase kan nog best een paar jaar duren. Rijkswaterstaat had de wens om de energie in het projectbeheersingsteam hoog te houden en te blijven zorgen voor werkplezier.

Organisatieontwikkeling

Tussenevaluatie organisatieverandering woningcorporatie Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart met circa 9.000 woningen. In 2013 is de organisatie op een aantal punten anders ingericht. Op verzoek van Mozaïek Wonen heeft Twynstra Gudde de aanpassing tussentijds geëvalueerd.

Woningcorporaties Organisatieontwikkeling Evaluaties en onderzoek Verandermanagement Bestuursadvies

Evaluatie reorganisatie bij woningcorporatie Woonbron

De woningcorporatie Woonbron in Rotterdam en omgeving is de afgelopen jaren ingrijpend gereorganiseerd. Het hoofddoel van de reorganisatie was een toekomstbestendige organisatie te worden. Aan Twynstra Gudde is gevraagd een evaluatie van deze reorganisatie uit te voeren.

Woningcorporaties Evaluaties en onderzoek Organisatieontwikkeling Verandermanagement Bestuursadvies

Cultuurverkenning bij uitvoeringsorganisatie rijksoverheid

Bij een uitvoeringsorganisatie van het rijk wordt gewerkt aan ketengericht werken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van richtlijnen die medewerkers helpen hun werk op een uniforme manier uit te voeren. Het werken met deze richtlijnen blijkt lastig.

Rijksoverheid Organisatieontwikkeling Verandermanagement Samenwerken Spelsimulaties