Cases

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Programmamanagement bij het COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in 2014 voor meerdere jaren een aantal speerpunten benoemd om de organisatie verder in ontwikkeling te brengen en te veranderen. Twynstra Gudde heeft ondersteund bij het vertalen van deze speerpunten naar doelgerichte programma’s.

Rijksoverheid Programmamanagement

Ambitie programmatisch werken bij Dierenbescherming verder brengen

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling heeft de Dierenbescherming Nederland de ambitie om programmatisch te gaan werken. De Dierenbescherming ziet programmamanagement als middel om doelgerichter aan haar ambities te werken.

Programmamanagement

Programmamanagement grote toeleverancier in de offshore

In 2013 rondde een grote toeleverancier van de offshore industrie een Nederlands verbeterprogramma af met de hulp van Twynstra Gudde. Het doel van dit eerste verbeterprogramma was om het bedrijf te transformeren naar een moderne, professionele organisatie.

Industrie Programmamanagement

Review governance Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

De CIO Nationale Politie heeft Twynstra Gudde eind 2014 gevraagd een review te verrichten van de governance van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP).

Veiligheid Evaluaties en onderzoek Programmamanagement Projectmanagement