Veranderkundige aanpak helpt bij duurzame groei voor Eurofiber | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veranderkundige aanpak helpt bij duurzame groei voor Eurofiber

Eurofiber

Veranderkundige aanpak helpt bij duurzame groei voor Eurofiber

"Groei gecombineerd met commerciële successen en de druk die dat in de organisatie opleverde, was de aanleiding voor een veranderprogramma", zegt Gijs Phoelich. "De veranderaanpak van Twynstra Gudde hielp Eurofiber kritisch naar onszelf te kijken en op een gedegen wijze ons veranderproces te ontwikkelen."

“De groei gecombineerd met een aantal grote commerciële successen en de druk die dat in de organisatie opleverde, is de aanleiding voor een veranderprogramma”, zegt Gijs Phoelich. Hij is General Counsel en was mede-programmadirecteur van het veranderprogramma Eurofiber 3.0. Eurofiber, grote speler in de zakelijke glasvezelmarkt, is in korte tijd hard gegroeid. “De veranderaanpak van Twynstra Gudde heeft ons geholpen kritisch naar onszelf te kijken, stil te staan, te reflecteren op de dingen die we doen, en op een gedegen manier ons veranderproces te ontwikkelen en te sturen”.

De veranderaanpak: van diagnose naar strategie

“We zijn gestart met een brede diagnose in onze organisatie. Medewerkers en management werden betrokken om hun inzichten te delen over hoe het gaat binnen Eurofiber. Deze beelden gecombineerd met de analyse van Twynstra Gudde gaf Eurofiber meer inzicht in waarom de dingen gaan zoals ze gaan en wat hen helpt of juist niet helpt om verder duurzaam te groeien. Zo kreeg Eurofiber de kern van hun opgave scherp, nl. leren beter in samenhang sturen. Op basis van deze input is een veranderstrategie opgesteld. Deze veranderstrategie helpt om richting te geven aan hoe gewerkt kan worden aan ‘beter in samenhang sturen’. “De veranderstrategie zet ons er toe aan niet direct in oplossingen te duiken, maar eerst een plan te maken en na te denken hoe we dat plan willen uitvoeren.”

"We leerden kritisch naar onszelf te kijken en op een gedegen manier ons veranderproces te ontwikkelen en te sturen"

Werken aan de interne organisatie

De veranderstrategie is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase van de veranderstrategie is erop gericht om de interne organisatie zodanig op de ambities en doelen af te stemmen, dat medewerkers in lijn met de strategie van Eurofiber het werk kunnen doen. Door middel van een aantal interventielijnen is hieraan gewerkt, zoals:

  • Het opstellen van een planning & control-cyclus
  • Het versterken van procesmanagement
  • Het maken van een plan voor het ontwikkelen en uitwerken van IT-beleid

De tweede fase is erop gericht het lerend vermogend van de organisatie te versterken, zodat de organisatie zelf in staat is deze kennis en inhoud te borgen en door te ontwikkelen. Daarom is er gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, zoals het geven en ontvangen van feedback, reflecteren op het eigen gedrag, adviesvaardigheden, etcetera. Door o.a. gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de eigen werkprocessen zijn Eurofiber-medewerkers gecoacht en begeleid op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Resultaat bij Eurofiber

Door middel van het werken aan deze twee fasen is enerzijds de benodigde kennis en inhoud bij Eurofiber geborgd en anderzijds gewerkt aan een nieuwe manier van samenwerken. Waar medewerkers eerder gericht waren op inhoudelijke resultaten, wordt nu ook het gesprek gevoerd over ‘zachte resultaten’ zoals: hoe werken we samen, hoe zorgen we in de procesketen dat we samen met alle externe partijen werken aan een goed product voor onze klant en welke rol heeft ieder individueel daarin.

Wilt u ook werken aan samenwerken? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Markten & Sectoren

Industrie

Expertises

Verandermanagement

Hanna Boersema - Vermeer

Senior adviseur

Neem contact op