Ruimte voor de rivier: gericht werken aan werkplezier

Rijkswaterstaat

Ruimte voor de rivier: gericht werken aan werkplezier

Het programma Ruimte voor de Rivier bevindt zich in een afrondende fase. Die fase kan nog best een paar jaar duren. Rijkswaterstaat had de wens om de energie in het projectbeheersingsteam hoog te houden en te blijven zorgen voor werkplezier.

Werkplezier is erg belangrijk voor een maximaal bedrijfsresultaat en minimaal ziekteverzuim. Wanneer medewerkers plezier hebben in hun werk, presteren ze beter en zijn ze duurzaam inzetbaar. Juist in de afrondende fase van een project kan de teamspirit echter door allerlei factoren verdwijnen. In het project Ruimte voor de Rivier kan die afrondende fase, waarin de resultaten worden overgedragen aan de staande organisatie, nog heel lang duren. Rijkswaterstaat vroeg Twynstra Gudde om een korte interventie teneinde de energie en de teamspirit tot het laatst hoog te houden.

Onze visie

Een manager of teamlid kan alleen werken aan werkplezier, wanneer hij er zelf enthousiast over is. Om daar gericht aan te kunnen werken, staan we eerst stil bij de theorie over hoe werkplezier werkt. We beginnen bij het individu, want werkplezier heeft iedereen grotendeels zelf in de hand. Voor een kleiner deel wordt het bepaald door de omstandigheden, door teamgenoten en door leidinggevenden. We creëren bewustwording en werken aan inzicht in eigen en elkaars energiebronnen en energielekken. Trots is een krachtige positieve emotie. Door successen te benoemen geven we impuls aan het werkplezier en de resultaten van medewerkers en teams.

Het programma

We hebben een kort programma van één dag georganiseerd, waarin we een beeld geven van de theorie van werkplezier. Wat is werkplezier? Wat is er binnen projectbeheersingsteam van Ruimte voor de Rivier nodig om de teamleden te laten floreren en tot maximale resultaten te laten komen? Vervolgens hebben we oefeningen gedaan om zicht te krijgen op energiebronnen en –lekken. Waar kunnen medewerkers zelf aan werken en wat hebben zij nodig van teamgenoten en leidinggevenden?

Het resultaat voor Rijkswaterstaat

Er is meer inzicht ontstaan in het fenomeen werkplezier, in de mogelijkheden om werkplezier te vergroten en de factoren die dat kunnen ondermijnen. De teamleden weten dit ook van elkaar. Het onderwerp leeft op de werkvloer, er is meer betrokkenheid bij elkaar en meer commitment om het programma goed af te ronden.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee werkplezier praktisch hanteerbaar wordt. Mensen ervaren wat de toegevoegde waarde is en men krijgt concrete handvatten om werkplezier te vergroten. Doordat we bekend zijn met de inhoud van het werk, in dit voorbeeld van het programma Ruimte voor de Rivier, krijgt de interventie ook direct praktische relevantie.

Marthe van der Molen

Adviseur

Neem contact op