Evaluatie samenwerking binnen De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming

Evaluatie samenwerking binnen De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is een samenwerkingsverband tussen het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat Zuid Holland). De samenwerking is ingegeven door de toenemende filedruk op de A15 corridor in het algemeen en de wegwerkzaamheden in verband met de verbreding van de A15 in het bijzonder. Na vier jaar is de vraag: wat voegt samenwerken toe, en wat levert het op?

Om een eerste beeld te krijgen van de kwaliteit van de samenwerking, zetten wij de samenwerkingsscan in. Deze scan, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar bepalende factoren voor de kwaliteit van samenwerking, gaf een eerst beeld van de wijze waarop betrokkenen tegen de samenwerking aankijken.

‘Het werkproces was plezierig, we zijn heel tevreden over hoe de evaluatie is verlopen. Door goede gesprekken te voeren en de betrokkenen ook met elkaar in gesprek te brengen, was de evaluatie zelf een leerproces. TG heeft er echt uit gehaald wat er in zat.’

Aernout van der Bend, directeur De Verkeersonderneming

Op basis hiervan konden wij in interviews – met zowel personen die werkzaam zijn bij De Verkeersonderneming zelf als betrokkenen vanuit de moederorganisaties, bestuurders en het bedrijfsleven- goed doorvragen. De rijkheid aan bevindingen vormde vervolgens een goede basis voor het gesprek tussen de betrokkenen zelf.  

Spiegelbijeenkomst

In een spiegelbijeenkomst zijn wij met medewerkers en de directeur van De Verkeersonderneming en de accounthouders van de moederorganisaties de dialoog aangegaan over De Verkeersonderneming. Wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten? Op basis van onze aanbevelingen heeft de Verkeersonderneming een aantal zaken in gang gezet om de samenwerking verder te versterken.

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op