Advies voor digitaal procederen bij het CBHO | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Advies voor digitaal procederen bij het CBHO

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) en het Ministerie van OC&W

Advies voor digitaal procederen bij het CBHO

Vanaf 2017 moet digitaal procederen mogelijk zijn. Ook bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). De vraag is hoe dat kosteneffectief kan worden gerealiseerd. Twynstra Gudde heeft samen met de Universiteit van Amsterdam een advies gemaakt.

In het regeerakkoord is afgesproken dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Doel is een hogere kwaliteit tegen minder kosten en administratieve lasten. De Nederlandse Rechtspraak ontwikkelt in dit verband de mogelijkheid van digitaal procederen. Dat betreft ook het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), een onderdeel van de Rechtspraak. Het College heeft in samenspraak met het Ministerie van OC&W aan Twynstra Gudde gevraagd om samen met het Leibniz Center for Law van de Universiteit van Amsterdam te beoordelen hoe de plicht tot digitaal procederen kosteneffectief kan worden ingevuld. 

Onze visie

Een samenloop van juridische, privacy, organisatorische, politiek-bestuurlijke en technische aspecten maken de vraag van het College uiterst complex. Een lastig factor is bijvoorbeeld, dat het College deel uitmaakt van de Rechtspraak en inwoont bij de Raad van State, maar valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van OC&W. In onze visie is het belangrijk eerst die samenloop van vraagstukken te ontwarren. Afhankelijk van de wijze waarop alle partijen samenwerken, zijn keuzes te maken over de gewenste informatiesystemen.

Onze aanpak

In het onderzoek hebben we de aspecten die van invloed zijn op de systeemarchitectuur geanalyseerd. Daarbij ging het bijvoorbeeld om de organisatorische en technische integratie met de systemen van de Raad van State en aspecten als informatie- en privacybeveiliging en systeem-verantwoordelijkheid. Op grond van die analyse hebben we vijf scenario’s ontwikkeld. Eén daarvan hebben we aangewezen als voorkeursvariant. Binnen de mogelijkheden biedt die volgens ons de beste oplossing voor digitaal procederen: betrouwbaar, efficiënt en kosteneffectief. 

Het resultaat voor de opdrachtgever

In zes weken hebben we het advies kunnen afronden; binnen de beperkte tijd die hiervoor beschikbaar was. Het advies heeft de opdrachtgever een goed inzicht gegeven in alle aspecten die met de keuze te maken hebben. De opdrachtgever heeft de overwegingen voor het voorkeursscenario met ons gedeeld. Deze optie is nu in uitvoering.

Markten & Sectoren

Onderwijs, Veiligheid

Expertises

ICT

Eric van Capelleveen

Partner

Neem contact op