Blog | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Frederik de Vries

Smart ticketing and tarification in (international) public transport

23-03-2018
reageer
Frederik de Vries

As in public transport a transition towards smart ticketing is taking place. Customers in the public transport domain are relying more on up to date travel information accessed via mobile devices.

Mobiliteit en infrastructuur
Joost Meijer

Twee type beheerders: de ambachtsman en de regievoerder

23-03-2018
reageer
Joost Meijer

Afhankelijk van welke beheerder je spreekt verschilt het beeld van wat een beheerorganisatie is en hoe zij moet werken. De beelden over de beheerorganisatie lijken soms zo ver uit elkaar te liggen dat er sprake is van twee type beheerders. In zwart-wit termen kunnen ze als volgt worden geschetst: aan de ene kant een beheerder als “ambachtsman” (m/v) die de conditie van een object optimaliseert op basis van historische en technische kennis en aan de andere kant een beheerder als “regievoerder” (m/v) die op basis van data het areaal aanstuurt op prestatie, kosten en risico’s. Wij vinden dat beide type beheerders hun rol te spelen hebben in een beheerorganisatie en met elkaar moeten samenwerken in een beheerorganisatie. Sommige beheerders besteden de rol van “ambachtsman” uit, ook dan is verbinding maken en samenwerken van belang.

Assetmanagement
Hanna Blomaard

De gemeente als regionale samenwerkingspartner: (Be)sturen in tussenruimte

21-03-2018
reageer
Hanna Blomaard

Dat gemeenten samenwerken staat vast. Hoe ze dat doen en op welk niveau verschilt behoorlijk per gemeente. Samenwerken in ‘tussenruimte’ lijkt het nieuwe begrip binnen het openbaar bestuur. Naast de zichtbare toename in de meer bekende vormen in die tussenruimte zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen (GR) en intergemeentelijke samenwerkingen, zien we ook steeds vaker andere bewegingen. Samenwerkingen waarin private, maatschappelijke en publieke actoren in allerlei verbanden en vormen tot elkaar komen, afspraken maken en elkaar ondersteunen. Arbeidsmarktregio’s, Economic (Development) Boards en ook metropoolregio’s vormen een aantal voorbeelden. Maar hoe opereert een gemeente in dergelijke (regionale) vormen van samenwerken? En wat betekent het om te (be)sturen over je eigen (gemeente)grenzen?

Gemeenten Provincies en regio's Rijksoverheid Samenwerken Publiek-Private Samenwerking Strategievorming Organisatieontwikkeling
Helmuth Stoop

Frederik Jansen: Het plezier, de overtuiging en de ambitie moeten uit je ogen spatten

21-03-2018
reageer
Helmuth Stoop

Vanuit ons praktijkonderzoek hebben we de persoonlijke verhalen van een aantal programmamanagers opgetekend. Rake en ware verhalen die een kijkje geven in het leven en de ziel van de programmamanager. En in de kenmerken van succesvolle programmamanagers. In deze reeks dit keer aandacht voor Frederik Jansen, momenteel programmamanager Kwaliteit Dienstverlening bij de Politie Oost NL.

Leiderschapsontwikkeling Programmamanagement