Leren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Leren

Freek van der Laan

Leren bij de brandweer

03-04-2015
reageer
Freek van der Laan

Organisaties zeggen nogal eens dat hun medewerkers echte 'doeners' zijn. Zo ook de brandweer. Maar onderzoek laat zien dat dat genuanceerder ligt. Wat het leren betreft bestaat de brandweer niet uit ‘doeners’, maar typeert het leren zich door een cultuur waarin de nadruk ligt op gedegen werk, op fouten vermijden, ervaringen delen en goed onderbouwen. Leer- en ontwikkelprocessen zijn daarom af en toe wat traag, maar vindt eenmaal iets zijn weg, dan is het ook stevig verankerd.

Veiligheid Evaluaties en onderzoek
Manon Ruijters

Ecologisch perspectief op leren

31-03-2015
reageer
Manon Ruijters

Vier jaar geleden gaf ik mijn inaugurele rede als lector bij Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool onder de titel In bloei trekken. Vrijdag 27 maart jl. ronde ik de eerste vier jaar af met een openbare les: Snoeien doet bloeien. Beide publicaties treft u hier aan.

Onderwijs Evaluaties en onderzoek
Helmuth Stoop

Professionaliseren van programmamanagement

21-02-2014
reageer
Helmuth Stoop

Programmamanagement (PGM) vindt in steeds meer organisaties een vruchtbare voedingsbodem; het in samenhang sturen van een groot aantal inspanningen teneinde daarmee (meetbaar geformuleerde) doelen na te streven, wordt steeds belangrijker.

Programmamanagement
Joost van der Kolk

Meer met minder: duurzaam lerende organisaties

03-09-2010
reageer
Joost van der Kolk

Losse individuele opleidingen of cursussen blijven veelal zweven en leveren niet direct wat op voor de organisatie. Wij pleiten voor duurzame organisaties door het koppelen van leren aan de organisatieontwikkeling. Daarmee kan het rendement op leren en ontwikkelen aanzienlijk worden verhoogd!

Gemeenten Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Toenemende druk op professionalisering vraagt fundamenteel andere benadering

30-06-2013
reageer
Manon Ruijters

De druk op ‘professionalisering’ en ‘professionaliteit’ in de zorg, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven neemt zienderogen toe. Het moet beter, scherper, vaak ook anders. En, zo is de heersende opvatting: dat alles moet meer vanuit de professional zelf komen. Duidelijk is dat méér sturing, regels en afspraken, formats en opleidingen, niet die kwaliteit of excellentie, opleveren, die we graag willen. Wat is er aan de hand en in welke richting moeten we zoeken om deze queeste naar excellentie handen en voeten te geven?

Onderwijs Rijksoverheid Gemeenten Leiderschapsontwikkeling Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Wie ként de leerstijlen van Kolb eigenlijk (niet)?

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Er lijkt geen trainer, docent of begeleider te vinden te zijn, die nog nooit van Kolb gehoord heeft. Ruim veertig jaar na zijn eerste onderzoeken naar leerstijlen is hij nog steeds gezichtsbepalend in veel onderwijs- en opleidingsorganisaties. Toch is er ook veel kritiek.

Organisatieontwikkeling Leiderschapsontwikkeling
Manon Ruijters

Leidinggeven aan leren met behulp van leervoorkeuren

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Zo'n 80% van alles wat we leren, gebeurt in en om het werk. Slechts 20% vindt plaats in formele settings zoals opleidingen en trainingen. Dat zet toch wel aan het denken over de rol van leidinggevenden hierin. Leervoorkeuren helpen hiermee om te gaan.

Leiderschapsontwikkeling Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Lectoraat Ecologie van het leren

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Net zoals eten en drinken, heb je leren en ontwikkelen nodig om lekker in je vel te zitten. Zou leren en ontwikkelen dus in de kern niet bij moeten dragen aan veerkracht, welzijn, wijsheid van individu en organisatie? Op 21 maart 2012 was deze vraag onderdeel van mijn inaugurele rede voor het Lectoraat Ecologie van het leren aan Stoas Vilentum | Hogeschool Wageningen. Hier een korte beschrijving.

Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Language of Learning: taal voor leren en ontwikkelen

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

De Language of Learning¸ een taal voor diversiteit in leren, wint aan bekendheid in veel verschillende organisaties. Het gedachtegoed bestaat uit een onderbouwd en onderzocht theoretisch kader, met een vertaling naar werkwijze en leerscans. Wat zijn de uitgangspunten en hoe kunt u er gebruik van maken?

Gemeenten Eerstelijnszorg Onderwijs Provincies en regio's Rijksoverheid Veiligheid Financiële dienstverlening Organisatieontwikkeling
Manon Ruijters

Duurzaam Lerende Organisaties

25-05-2013
reageer
Manon Ruijters

Organisatieontwikkeling en leren in organisaties leidt vaker dan we willen tot uitputting. Mensen hebben het wel gehad met al dat leren en veranderen. Hoe vaak worden opleidingen niet gezien als verplichting, in plaats van als kans om nieuwe wegen te verkennen. Hoe duurzaam leert uw organisatie?

Organisatieontwikkeling
Abonneren op Leren