PGM Community: netwerk voor programmamanagers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

PGM Community: netwerk voor programmamanagers

PGM Open en de IPMA Interessegroep Programmamanagement organiseren onder de noemer ‘PGM Community’ regelmatig inspirerende bijeenkomsten voor programmamanagers en andere geïnteresseerden in programmamanagement.

De sessies vinden meestal in het midden van het land plaats (vaak op het kantoor van Twynstra Gudde in Amersfoort) en worden georganiseerd door een kerngroep van nauw betrokkenen bij de vakontwikkeling rondom programmamanagement (Jo Bos, Bert van der Hooft, Mirabel Loos en Björn Prevaas). Ook in 2016 hebben we inspirerende bijeenkomsten op de agenda gezet. Wees van harte welkom!

Zie hieronder het beknopte overzicht van komende bijeenkomsten, meer informatie vindt u op de website van PGM Community. Daar kunt u zich ook aanmelden.

12 oktober 2016: Programmatisch leren denken en werken in de topsport (Marcel Sturkenboom)

Vanuit het principe van “plan boven programma boven individu” zijn prachtige Olympische successen geboekt. Principes die ook in het kader van de modernisering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) worden toegepast. Een vereniging met een “verlijnde” werkorganisatie die met de invoering van programmagericht werken wordt gekanteld. Een mooie uitdaging waar tijd voor dient te worden gemaakt.

Marcel Sturkenboom heeft een lange ervaring in programmamanagement. Hij is nu directeur van het KNGF en initiator van de gewenste ontwikkeling naar een programmagestuurde organisatie. Tijdens deze sessie vertelt Marcel over zijn visie en ideeën daarbij en de gevolgde aanpak. Hij wil graag met het publiek in gesprek over enkele dilemma’s die hij ontmoet. Als oud top-sporter (volleybal), oud directeur van sportkoepel NOC*NSF en initiatiefnemer van het (programma) Olympisch Plan 2028 is Marcel behept met een ‘topsportmentaliteit’ en geïnfecteerd door het ‘programmamanagementvirus’. Maar of dat helpt in de bovenstaande ontwikkeling… 

Deze case study geeft u inzicht in het toepassen van programmamanagement in de praktijk. Een mooie dialoog over programmatisch creëren, die u niet mag missen.

9 november 2016: Large Scale Interventions in programmamanagement (Rob de Wilde)

In deze interactieve bijeenkomst doet Rob de Wilde uit de doeken wat de Large Scale Intervention is en kan doen. Van hieruit zal hij samen met de deelnemers bekijken wat de programmamanager ermee kan (en wil).

Programmamanagers opereren doorgaans in een context van verandering, waarin mensen voortdurend en op niet geplande wijze betekenis geven aan de processen die ze waarnemen, in de dagelijkse interactie met elkaar. Veranderprocessen verlopen niet keurig langs een rechte lijn van A naar B. De Large Scale Intervenion werkt daarom ‘op de huid van tijd en realiteit’ en kent een cyclisch versus een vaak dominant lineair veranderparadigma, terwijl de veel veranderprogramma’s op een lineaire leest gestoeld zijn, met een vooraf bepaald resultaat. Het cyclische model overstijgt, maar bepaalt ook in te zetten interventies.

De Large Scale technologie maakt het mogelijk om te werken met grote tot zeer grote groepen, die met elkaar de dialoog aangaan, zonder dat het poolse landdagen of grootschalige debatten worden, met veel irritatie. De Large Scale Intervention boort alle aanwezige kennis aan, zorgt voor energie en gedragen uitkomsten. Mits de opdrachtgever bereid is om de kennis en inzichten te incorporeren in het programma/veranderproces.

Rob de Wilde

17 januari 2017: Professionele identiteit van de programmamanager (Manon Ruijters; herhaling)

Professionals in organisaties krijgen aardig wat voor de kiezen; ontwikkelingen  in hun vak, hun domein, hun organisatie. Vaak ingrijpend, zelden puur een aanvulling op kennis. Heel wat van die ontwikkelingen en veranderingen komen niet ‘écht binnen’. Wat maakt nu het verschil tussen datgene wat wel en niet blijft hangen? Met die vragen komen we uit op de professionele identiteit. 

  • Datgene wat blijft hangen, past bij wie jij bent als professional, wat jouw kleurt, hoe jij in het vak wilt staan, wat jou beweegt, waar jij in gelooft en voor staat. Nieuwe ontwikkelingen die daarbij passen, veranker je dieper in jezelf als professional.
  • Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling. Het is de toenemende veranderdrukte, complexiteit en dynamiek die het nodig maken hier aandacht aan te besteden. Zodat samenwerken gemakkelijker wordt, veerkracht en zelfsturing toe nemen en je expertise beter uit de verf komt.

Waar staat u als professional? Op welke manier kleurt u het vak van programmamanager in? Hoe geeft u uw professionaliteit bij voortduring vorm? Vragen die aandacht verdienen van de professional die écht goed wil zijn in z’n vak.

Manon Ruijters werkt als adviseur op gebied leren en organisatieontwikkeling bij Twynstra Gudde en houdt zich daarnaast als lector bezig met professionele identiteit en professionele ontwikkeling.

Manon Ruijters

Heeft u een mooie ervaring als programmamanager? En wilt u die delen? Mail dan naar PGM Community via info@pgmcommunity.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Twynstra Gudde is partner van PGM Open en participeert daarmee ook in de PGM Community. Dat doen we omdat we het netwerk van programmamanagers in Nederland willen versterken en bij willen dragen aan voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaringen in programmamanagement. 

Reageer