Maken van een eigen visie op leren? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Maken van een eigen visie op leren?

Bent u op zoek naar een eigen visie op leren voor uw organisatie? Vraagt u zich af hoe die op een betekenisvolle manier te maken? Bent u bang dat u straks een mooie samenvatting heeft van trends en wenselijkheden, waar je niet op tégen kunt zijn, maar die ook niets 'doet'? Dan hopen we dat u contact opneemt. Niet omdat wij het zo goed weten allemaal, maar omdat het ons boeit en we met vallen en opstaan een aantal cruciale inzichten verzameld hebben, die we graag met u delen.

Deze blog heeft een geschiedenis. Het begon met een offerte-aanvraag.  
Zo af en toe gebeurt het dan. Je werkt met totale inzet, passie en overtuiging aan een offerte, maar verliest toch in de competitie. Dat hoort erbij.
In dit geval betrof het een proces om te komen tot een visie op leren. De eerlijkheid gebied ons te zeggen: de signalen stonden niet bepaald op groen. Maar we waren geraakt. Door de vraag. Door specificaties in die vraag. Door de kans samen te werken met Jos Kessels. Door een eerste fantastische en veelbelovende verkenning. We gingen door en schreven, tegen de schijnbaar onhaalbare deadlines en overvolle agenda's in. We vonden elkaar. We vonden nieuwe inzichten door meerdere vakgebieden te verbinden: filosofie, leren en organisatieontwikkeling. We dienden in. En verloren. 

Maar de aanpak is te veelbelovend, mooi en  innovatief om op de plank te laten liggen. Dus we namen ons voor, u deelgenoot te maken en wellicht, als u zelf op zoek bent naar een nieuwe visie op leren, met u deze aanpak verder op te pakken, aan te passen en uit te werken.

Misschien is het iets voor u?
Hier treft u ons verhaal, onze uitgangspunten en de aanpak.

Wij gaan graag met u in gesprek

Reageer