Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Simone Wevers

Blog 4 - Hoe ziet de procedure eruit? (II)

11-05-2017
reageer
Simone Wevers

De vorige fase bent u geëindigd met de aanbestedingsstukken. In de nu volgende fase start de marktbenadering. Deze lijkt nog het meest op de bestaande mededingingsprocedure met onderhandeling. In deze procedure mogen alle geïnteresseerde partijen naar aanleiding van een aankondiging een verzoek doen tot deelneming. De aanbestedende dienst selecteert hieruit de partijen die een eerste inschrijving mogen indienen. De geselecteerde partijen helpen u in deze fase bij het verder ontwikkelen en aanscherpen van de vraag, waarbij door middel van onderhandelingen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt. Een belangrijk kenmerk van het innovatiepartnerschap is dat u bij na gunning kunt verdergaan met meer dan één opdrachtnemer.

Aanbesteden en contracteren
Marthe van der Molen

Veerkracht in transitie

22-05-2017
reageer
Marthe van der Molen

Vorige week gaf ik een workshop over veerkracht voor docenten, managers en bestuurders in het onderwijs tijdens het TG-onderwijsevent 'Docent gedreven Onderwijsvernieuwing'. Hoofdvraag was: Hoe betrek, motiveer en inspireer je docenten bij onderwijsvernieuwing?

Helmuth Stoop

Sturen en verantwoorden in complexe provinciale opgaven; maak gebruik van al je zintuigen!

22-05-2017
reageer
Helmuth Stoop

Sturen en verantwoorden in complexe provinciale opgaven krijgt een andere betekenis. Naast 'meten' van objectief vast te stellen grootheden, neemt 'merken' van gevoelens en op gang gebrachte beweging, aan belang toe. De 'nieuwe tijd' en de veranderende rol van de provinciale overheid vragen steeds meer 'en-en'-denken als het gaat om sturen en verantwoorden. Daarover ging de door provincie Overijssel en Twynstra Gudde georganiseerde Inspiratietafel van 19 mei 2017. Aan tafel met 16 project-/programmamanagers, opdrachtgevers, lijnmanagers uit Overijssel, Gelderland, Drenthe en Noord-Holland

Martine de Jong

Werken met de omgevingswet: de wet en jijzelf als instrument

13-05-2017
reageer
Martine de Jong

De komst van de omgevingswet is een ingrijpende verandering in de regelgeving voor het fysieke domein. Maar om de gewenste veranderingen echt te bereiken is ook een ingrijpende verandering van gedrag noodzakelijk. Van burgers en bedrijven, maar ook van bestuurders en ambtenaren. De nieuwe Omgevingswet kan alleen een succes worden wanneer ook gewerkt wordt aan nieuwe competenties én aan zelfinzicht en zelfreflectie. Omdat strakke regels wegvallen, moet je het nu ook van je intuïtie hebben.