Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Rudy Kor

De zoektocht van managers naar hoe te ontmanagen, wavemakerschap en purpose

25-07-2017
reageer
Rudy Kor

Het is nu halverwege het jaar en dat lijkt me een mooi moment om een tussenstand op te maken van wat er zoal aan managementconcepten en -taal aan te treffen valt. Soms is het nieuwe wijn in een oude zak en soms is er echt sprake van anders en nieuw (en beter....).Ik heb geprobeerd om in een ‘poetische’ samenvatting weer te geven waar de manager van vandaag mee confronteerd wordt.

Ria Slingerland-Blom

De poli van de toekomst

03-07-2017
reageer
Ria Slingerland-Blom

De zorg is voortdurend in beweging. Daarbij komt de patiënt steeds meer centraal te staan. Niet alleen vindt er een verschuiving plaats van klinische naar poliklinische behandelingen, maar ook consulten op afstand worden –zij het nog wat aarzelend- gebruikelijker. De rol van digitalisering groeit. Op dit moment werkt nog maar een klein aantal ziekenhuizen met een patiëntenportaal, maar in de toekomst zal dit volledig geïntegreerd zijn in het zorgproces. Hoewel ook wij niet in de toekomst kunnen kijken, is één ding alvast zeker: een toekomstbestendige polikliniek is flexibel, zowel in dienstverlening als in inrichting.

Care
Koen van Bezu

De Omgevingswet: loopt het waterschap achter de feiten aan?

29-06-2017
reageer
Koen van Bezu

De komst van de Omgevingswet past binnen de trend om de inrichting van onze fysieke leefomgeving meer integraal en gebiedsgericht te organiseren; meer samenhang tussen onderwerpen en meer samenwerking tussen partijen. Wat doet deze trend met het waterschap, of beter gezegd: wat doet het waterschap met deze trend?

Jeroen den Uyl

Privatisering? Vergemeenschappelijking!

26-06-2017
reageer
Jeroen den Uyl

Er is een tegenbeweging opgang gekomen van deprivatisering van publieke diensten. Deze trend markeert het groeiend besef dat niet alles wat de markt doet goed is.