Blog

Op dit weblog publiceren adviseurs van Twynstra Gudde over hun vakgebied. Zij delen graag nieuwe inzichten, die ze na studie of ervaring in de dagelijkse praktijk hebben opgedaan. 

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises
Rudy Kor

De meeste veranderkundige opvattingen hebben geen wetenschappelijk bewijs

18-09-2017
reageer
Rudy Kor

Afgelopen woensdag zat ik bij een bijeenkomst waar heftig gediscussieerd werd over nut en noodzaak van een heldere visie bij verandertrajecten. Ik vroeg af wat Ten Have c.s. er ook al weer over zeggen. Al weer een tijdje geleden had ik namelijk hun boek Reconsidering Change Management gelezen waarin ze verslag doen van een onderzoek naar de houdbaarheid van onze opvattingen over veranderen van organisaties, maar ik had niet meer scherp of het hebben van een visie een aantoonbaar nut heeft bij het implementeren van een verandering.

Aline te Linde

Procesmanagement: een saai woord voor een onmisbare vaardigheid

12-09-2017
reageer
Aline te Linde

Ik heb recent het boek 'Procesmanagement. Over procesontwerp en besluitvorming' uitgelezen, door Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof en Roel in 't Veld*. Hieronder volgt een korte samenvatting en een oproep voor leestips over procesmanagement.

Strategievorming Publiek-Private Samenwerking Samenwerken
Arjan Loesink

De Omgevingswet: de waterschapsbestuurder aan zet?

18-09-2017
reageer
Arjan Loesink

Bij de implementatie van de Omgevingswet is volop oog voor de impact op de ambtelijke organisatie en de ambtenaar. Zowel voor de juridische kant als voor de ‘zachte’ kant. De bestuurlijke veranderopgave blijft hier vooralsnog wat bij onderbelicht. Ten onrechte, want dit vraagt wel degelijk aandacht. Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte is bijvoorbeeld een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Maar wat ís de bestuurlijke veranderopgave als gevolg van de Omgevingswet? Wat vraagt dit van de waterschapsbestuurder? En verandert dit de verhouding tussen Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB)?

Water
Huub Raemakers

Izore en Certe zorgen voor vrij baan consolidatie medische microbiologie

14-09-2017
reageer
Huub Raemakers

De medische microbiologie in Nederland is sterk versnipperd. Veel kleine medisch microbiologische laboratoria, zelfstandig of als onderdeel van een ziekenhuis, verzorgen de medische microbiologie. Laboratoria die meestal niet boven een omzet van 10 tot 15 miljoen euro komen.

Cure