Beslist Bezinnen - een time-out voor uw projectorganisatie

Met Beslist Bezinnen staat u stil bij wat er goed gaat in uw project en wat er beter kan. Want in de waan van de dag is daar geen tijd voor. Samen met ons neemt u een reflectiemoment, een time-out, zodat uw organisatie er weer tegenaan kan.

Wij faciliteren een time-out - een reflectiemoment - voor langlopende, complexe projecten in het domein van infrastructuur, water of ruimte. Wij brengen voor u in kaart welke kwesties er spelen, welke risico’s er zijn en wat de (middel)lange termijn brengt: juist zaken waar u in de waan van de dag niet aan toekomt. Wij houden u een spiegel voor. U krijgt daarmee ook weer richting hoe verder te gaan. De time-out Beslist Bezinnen is bedoeld voor de kernspelers van projectorganisaties van grote en complexe projecten.

Met Beslist Bezinnen krijgt u een projectorganisatie die er weer tegenaan kan, die weet waar leer- en verbeterpunten zitten en die in gezamenlijkheid gereflecteerd heeft.

Waarom juist bij ons?

Twynstra Gudde biedt met een frisse, onafhankelijke blik van buiten proces- en gespreksvaardigheden aan die zo’n time-out faciliteren. Daarnaast brengen wij gevoel voor de materie in en weten wij welke problemen er vaak spelen in grote projecten. Beslist Bezinnen gaat over die zaken die de projectorganisatie in het besluitvormingsproces van het project belangrijk vindt. Te denken valt aan thema’s als de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, de planning, politieke druk, de onderlinge samenwerking, een projectverleden dat doorwerkt in het heden, de omgeving, (gebrek aan) communicatie en perspectief houden in de waan van de dag.

Aanpak op maat

Onze aanpak van Beslist Bezinnen is in overleg met u vast te stellen. Het basisidee is dat wij in 1 tot 3 dagen Beslist kunnen Bezinnen met een op maat gesneden aanpak en team van Twynstra Gudde. Hierin zitten mensen met competenties rondom evalueren (gespreks- en interviewtechnieken, analyseren, begeleiden spiegelsessie), kennis van (besluitvorming in) grote projecten en zo nodig inhoudelijke experts op het onderwerp van uw project. De prijs hangt af van de gewenste aanpak/diepgang, die wij in een voorgesprek nader met u kunnen bepalen.

Ja, ik ben geïnteresseerd