Actueel

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Samenwerking Twynstra Gudde en PSO-Nederland in sociaal ondernemen

13-04-2017

Twynstra Gudde en PSO-Nederland gaan duurzaam en structureel samenwerken om sociaal en inclusief ondernemerschap op lokaal en regionaal niveau te stimuleren. Het uitgangspunt van deze samenwerking is samen (maatschappelijk) van betekenis zijn, kennis delen en elkaars sterke kanten benutten om de gezamenlijke ambitie tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Gemeenten

Twynstra Gudde steunt oproep tot duurzaam regeerakkoord

04-04-2017

Op 4 april is de actie #duurzaamregeerakkoord gestart. Dit is een initiatief van een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties, die vindt dat de onderhandelaars van het regeerakkoord de Sustainable Development Goals (SDGs) centraal moeten zetten in het regeerakkoord. Twynstra Gudde is één van deze bedrijven en steunt daarmee deze oproep.

Energie

Van input naar impact in subsidieland

31-03-2017

Er lijkt een verschuiving plaats te vinden bij het verstrekken en ontvangen van subsidies. In plaats van sturen op inzet, middelen (input) en concrete resultaten (output) - waar het vooral over controle en beheersen gaat - wordt er steeds vaker gestuurd op maatschappelijke effecten (impact), waarbij de bedoeling en het vertrouwen belangrijk zijn.

Gemeenten

Nieuwsbrief Zorg maart 2017

15-03-2017

Elk kwartaal versturen wij onze nieuwsbrief Zorg, die vol staat met nieuws en onze praktijkervaring in de zorgmarkt.