Actueel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Actueel

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Slimme overheid is flexibel én in ‘control’

11-12-2017

Passend bij de verandering naar een netwerksamenleving werkt de overheid steeds meer samen met verschillende mensen en organisaties. Dat vereist van ambtenaren nieuwe competenties en een andere benadering van samenwerken. Dit leidt tot spanningen. Ten onrechte worden deze spanningen vaak als negatief gezien.

Twynstra Gudde en Tauw ondersteunen regionale overheden bij transitie naar circulaire economie

11-12-2017

De overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan het realiseren van een circulaire economie vóór 2050. De investeringsagenda van de decentrale overheden richting de kabinetsformatie 2017 heeft dan ook een belangrijke focus op de transitie naar een circulaire economie, naast aandacht voor het versnellen van de energietransitie en maatregelen voor klimaatadaptatie. De regionale overheden hebben gezamenlijk de uitdaging om op regionaal niveau met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven tot circulaire coalities en uitvoeringsprogramma’s te komen. Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en advies- en ingenieursbureau Tauw hebben hun krachten en kennis gebundeld en het initiatief genomen om regionale overheden te ondersteunen in deze transitie met de whitepaper ‘Circulaire Uitvoeringskracht op de Investeringsagenda’.

Anders Organiseren

08-12-2017

De huidige tijdsgeest vraagt om ‘Anders Organiseren’; nieuwe vormen van organiseren. Scrum, agile, lean, zelfsturende teams…

Nieuwsbrief Zorg november 2017

01-12-2017

Een paar keer per jaar versturen wij onze nieuwsbrief Zorg, die vol staat met nieuws en onze praktijkervaring in de zorgmarkt.